‘ไทยเซ็นทรัลเคมี’ ร่วมกับ’ธนาคารกรุงเทพ’ และ ‘สมาคมการค้าปุ๋ยฯ’ จัดเสวนาออนไลน์ ปั้น ‘เกษตรสร้างคุณค่า’

‘ไทยเซ็นทรัลเคมี’ ร่วมกับ’ธนาคารกรุงเทพ’ และ ‘สมาคมการค้าปุ๋ยฯ’ จัดเสวนาออนไลน์ ปั้น ‘เกษตรสร้างคุณค่า’ เชิญเหล่ากูรูเผยแพร่องค์ความรู้ สนับสนุนเกษตรกรไทยไปต่อในตลาดโลก

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐาน มีการทำเกษตรกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยนอกจากสร้างรายได้จากการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรแล้ว ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร จนเป็นที่ยอมรับว่า มีศักยภาพสูงในด้านการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ นับเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งออกไปทั่วโลก

แต่ขณะเดียวกัน เกษตรกรไทยในหลายๆ พื้นที่ก็ยังคงประสบปัญหาความยากจน ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาด เผชิญกับอุปสรรคด้านดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเกษตรกรยุคเก่าที่ก้าวไม่ทันเทคโนโลยียุคใหม่ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญทำให้ผลผลิตดีขึ้น

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ระบุว่า ศักยภาพของภาคการเกษตรนั้นมีความสำคัญ นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ภายใต้เป้าหมายประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

‘ไทยเซ็นทรัลเคมี’ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีตราหัววัว-คันไถ ร่วมมือกับ ‘ธนาคารกรุงเทพ’ และ ‘สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย’ ขอมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยพร้อมกับสนับสนุนให้ไปต่อในตลาดโลกอย่างยั่งยืน  ด้วยการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อจุดประกายความคิดและหาแนวทางการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคการเกษตร จึงได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ ‘เกษตรสร้างคุณค่า – The Value Creating Agriculture Project”

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการนี้ก็คือเวทีเสวนาครั้งใหญ่ Thailand Agricultural Online Forum’ โดยจะมีทั้งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งในวงการเศรษฐกิจการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และธุรกิจการเกษตรของไทย มาระดมสมองเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งกำลังจะจัดระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2564 ที่ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้สนใจรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์

งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย จะมาเปิดงานในวันแรก จากนั้น ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ ‘แนวนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรไทยจากปัจจุบันสู่อนาคต’ จากนั้นจึงเข้าสู่วงเสวนา ‘โมเดลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทยในระเบียบโลกใหม่’ โดยจะมี

นิรมาณ  ไหลสาธิต รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และ ผศ. ดร.ประชา คุณธรรมดี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มาพูดคุยถึงบริบทที่เปลี่ยนไปของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จนส่งผลกระทบต่อการเกษตรของไทย พร้อมกับช่วยกันหาโมเดลใหม่ที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับนโยบายเพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย

ต่อด้วยเรื่องที่เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ กับเสวนา ‘บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการพัฒนาการเกษตรไทย’ โดย อุกฤษ อุณหเลขกะ CEO และผู้ก่อตั้ง บริษัท รีคัลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ปกรณ์ เพชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ นิธิภัทร์ ทองอ่อน เกษตรกรรุ่นใหม่ เจ้าของสวนทุเรียนลุงแกละ จังหวัดระยอง

ในวันที่สอง วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม จะเป็นการบรรยายถึงภาพรวมธุรกิจในอุตสาหกรรมการเกษตรไทย ในหัวข้อ ‘ผู้เล่นหลักในธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตรมีใครบ้าง ภาพรวมเป็นอย่างไรในปัจจุบัน และบทบาทของสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย’ โดย วชิรศักดิ์ อรรจนานนท์ ผู้แทนจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

มีนักปั้นแบรนด์ธุรกิจอาหาร การเกษตร และท่องเที่ยวชุมชน เจ้าของขาบสตูดิโออันโด่งดัง สุทธิพงษ์ สุริยะ จะมาแนะไอเดียการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ในหัวข้อ ‘แนวคิด และประสบการณ์ของการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตร’

หลังได้รับฟังแนวคิดและไอเดียจากเหล่ากูรูเศรษฐกิจการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และธุรกิจการเกษตร กันอย่างครบถ้วนล้ว ในช่วงบ่ายก็จะเป็นเวทีประชันไอเดียเด็กเคส เกษตรยุคใหม่ Agricultural Challenge Case Competition’ ซึ่งเปิดรับสมัครทั้งนิสิต นักศึกษามาแข่งขันกรณีศึกษาด้านการเกษตร โดยก่อนหน้านี้ที่มีการรับสมัครพร้อมกับคัดเลือกจนเหลือ 4 ทีมได้มานำเสนอกรณีศึกษาในงาน เพื่อชิงรางวัลรวม 220,000 บาท

 

งานนี้ เป็นงานสำคัญที่เกษตรกรทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจด้านการเกษตร แม้แต่นักวิชาการด้านการเกษตรของไทย ก็ไม่ควรพลาด เพราะองค์ความรู้ที่จะได้รับจากในกิจกรรมนี้ สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทยให้เจริญก้าวหน้าได้

ติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ค Khaosod-ข่าวสด และ ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว – คันไถ

 

บทความก่อนหน้านี้ทุเรียนไทยในสงครามทุเรียนโลก โอกาสหรือการแข่งขันในตลาดจีน
บทความถัดไป“น้ำผึ้งอินทผลัม” ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของขวัญล้ำค่า รับปีใหม่ ฝีมือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงมุสลิมทุ่งพญา