เปิดตัวโชคสุขมาร์เก็ต พื้นที่ขายเนื้อหมูคุณภาพดีฯ – ฟาร์มโชคสุขโภคภัณฑ์

‘โชคสุข มาร์เก็ต’ ต้นแบบร้านขายเนื้อหมูเทียบชั้น ‘ซุปเปอร์มาร์เก็ต’ เจ้าแรกของพัทลุง

หากพูดถึงเนื้อหมู ถือเป็นวัตถุดิบหรือเนื้อสัตว์คู่ครัวชาวไทยมาอย่างช้านาน เป็นที่นิยมนำมาปรุงอาหารได้ตั้งแต่อาหารจานเดี่ยวง่าย ๆ ไปจนถึงอาหารหรูระดับภัตตาคาร ด้วยรสสัมผัสที่ละมุนลิ้น ทำให้เนื้อหมูเป็นส่วนประกอบในมื้ออาหารที่ทุกคนต่างหลงไหล และเป็นเมนูคู่ใจที่มักเลือกเป็นเมนูแรก ๆ เสมอ

แต่ด้วยปัจจุบันการที่จะเลือกวัตถุดิบอย่างเนื้อหมูมาประกอบอาหารนั้น กลายเป็นเรื่องยากอยู่ไม่น้อย ทั้งปัจจัยที่มาจากราคาเนื้อหมูแพงขึ้น บวกกับผู้คนต้องระมัดระวังเงินในกระเป๋าที่จะใช้จ่ายแต่ละครั้ง หรือแม้แต่การมาเยือนของโรคระบาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 ที่แพร่จากคนสู่คน รวมถึงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่ระบาดอย่างรุนแรงในหมู ซึ่งต่างส่งผลต่อความกังวลของผู้บริโภค เพราะกังวลถึงคุณภาพที่อาจต้องแลกมากับความเสี่ยงต่อสุขภาพที่จะตามมา

ฟาร์มโชคสุขภัณฑ์ บนพื้นที่ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท โชคสุขภัณฑ์ จำกัด ที่มี คุณสำรอง รักชุม นั่งเป็นประธานกรรมการผู้จัดการ ได้เริ่มมีแนวคิดที่จะส่งต่อเนื้อหมูคุณภาพเทียบเท่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่มีราคาที่คนในชุมชนเอื้อมถึงได้ ที่สำคัญยังสามารถอยู่เคียงข้างกับคนในชุมชน ทั้งยังไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เมื่อคิดได้ดังนั้น ผู้บริหารโชคสุขภัณฑ์จึงเริ่มเปิดเป็นเขียงหมูอนามัย ขายเนื้อหมูที่ได้จากฟาร์มโชคสุขภัณฑ์ และต่อยอดมาเป็น ‘โชคสุข มาร์เก็ต’ พื้นที่ขายเนื้อหมูติดแอร์ที่ดึงเอาธรรมชาติความตลาดสดทั่วไปมาผสมผสานกับความเป็นซุปเปอร์มาเก็ตเข้าด้วยกัน กล่าวโดยง่ายคือ เป็นการนำบรรยากาศที่กลุ่มผู้บริโภคสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าได้ตามความต้องการ ขณะเดียวกันยังเติมเต็มอารมณ์เหมือนเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีทั้งความเป็นระเบียบ มีระบบการบริการที่เที่ยงธรรม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ซึ่งที่มาของเนื้อหมูที่ขายในโชคสุข มาร์เก็ต มาจากหมูที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มโชคสุขภัณฑ์ เป็นฟาร์มที่มีระบบการจัดการและการป้องกันอย่างเข้มงวด อาทิ ผู้ที่จะเข้า-ออกฟาร์มต้องสะอาด ยานพาหนะทุกชนิดต้องได้รับการฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์มหรือขนส่งต้องได้รับการดูแลและป้องกันอย่างดี รวมถึงขั้นตอนการเชือดหมูจะต้องมีการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งเครื่องมือ ห้องเก็บวัตถุดิบจะต้องสะอาด ปลอดจากเชื้อโรคต่าง ๆ อีกด้วย

เมื่อได้เนื้อหมูแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาเข้าสู่ขั้นตอนปลายน้ำ นั่นคือ การส่งต่อไปยังผู้บริโภค ซึ่งส่วนนี้จะเป็นการนำเนื้อหมูออกมาขาย ผ่าน โชคสุข มาร์เก็ต โดยมีเป้าหมายสำคัญที่ผู้บริหารตั้งใจไว้ว่า ‘ต้องนำเนื้อหมูที่ดี มีคุณภาพ จากฟาร์มโชคสุขภัณฑ์ และเครือข่ายเกษตรกร มาจำหน่ายส่งตรงถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้ได้หมูที่สด ใหม่ สะอาด ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง’

จากแนวคิดและวิธีการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงหมู ขั้นตอนการเชือด รวมถึงการนำวัตถุดิบมาขาย ล้วนมีกระบวนการทำงานอย่างใส่ใจทุกรายละเอียด ตามความมุ่งมั่นที่ว่า ‘ต้องมั่นใจว่าลูกค้าผู้ซื้อเนื้อหมู ที่เปรียบเสมือนครอบครัว จะได้รับของที่มีคุณภาพและปลอดภัย’

และสิ่งที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพและการบริการที่เป็นมาตรฐาน คือ วัตถุดิบและเนื้อหมูของโชคสุขภัณฑ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง เครื่องหมาย ปศุสัตว์ OK’ สัญลักษณ์ที่ยืนยันว่าเนื้อสัตว์มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมปศุสัตว์ รวมถึงมีระบบป้องกันโรค ASF ที่ได้มาตรฐานสากลอีกด้วย

ไม่เพียงเท่านี้  โชคสุขภัณฑ์ ทั้งส่วนฟาร์มและมาร์เก็ต ยังมีการทำงานร่วมกับ คาร์กิลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรทั้งส่วนการผลิต การจำหน่าย รวมถึงการดูแลเรื่องการทำธุรกิจ ซึ่งการทำงานร่วมครั้งนี้ นอกจากโชคสุขภัณฑ์จะได้รับคำแนะนำเรื่องการให้อาหารหมูที่ดีและมีประโยชน์แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนเรื่องทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ เป็นจำนวน 50,000 บาท และยังเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผนการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ เพื่อให้โชคสุข มาร์เก็ต สามารถเป็นไปตาม อัตลักษณ์ของแบรนด์ (CI) ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยความยั่งยืนนั่นเอง

ปัจจุบัน โชคสุข มาร์เก็ต’ นอกจากวัตถุดิบจากหมูแล้ว ยังมีการรวมรวมสินค้าจากเครือข่ายเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมจัดจำหน่าย อาทิ เป็ดไข่จากฟาร์ม ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ของสดปลอดสารพิษ อาหารแปรรูปต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนให้ก้าวข้างหน้าไปด้วยความยั่งยืนไปพร้อมกัน

และนอกจากนี้ภายในโชคสุข มาร์เก็ตยังมีวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์อื่น ๆ ที่มาจากฟาร์มเดียวกันกับหมูร่วมจัดจำหน่าย โดยเนื้อสัตว์ทุกชนิด ล้วนได้รับการดูแลให้ปลอดภัย สดใหม่ สะอาด มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง มีการตรวจห้องแล็บเป็นประจำทุกสัปดาห์ รวมถึงการบริการดุจครอบครัวและเป็นธรรม

‘โชคสุข มาร์เก็ต’ พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. โดยมีสาขานำร่อง สาขาตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นสาขาแรก และจะต่อยอดอีก 3 สาขาภายในปี 2565-2566 คือ สาขาตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สาขาอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และสาขาอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง