ซีพีเอฟ มีนบุรี ร่วมกับ ชุมชน รวมพลังรักษาคลอง

ผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ และโรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 1 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รวมพลังกับหน่วยงานราชการ ทหาร และชุมชน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดถนน ทางเดิน และปรับปรุงทัศนียภาพ ณ ชุมชนทองสงวน มีนบุรี ภายใต้ “โครงการสารวัตรรักษ์คลอง (คลองไผ่ผี)” ซึ่งจัดขึ้นเป็นที่ 5 ติดต่อกัน