ซี.พี.เวียดนาม จัดงาน CPV’s Family Day 2019 หรือ วันครอบครัว ซี.พี.เวียดนาม ปีที่ 8

นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น หรือ ซี.พี.เวียดนาม ร่วมเปิดงาน CPV’s Family Day 2019 หรือวันครอบครัว ซี.พี.เวียดนาม 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด “การผนึกกําลังเพื่อก้าวไกล” เพื่อแบ่งปันความรักให้กับชุมชนตามค่านิยมหลักองค์กรและส่งเสริมความรักความสามัคคีผ่านกิจกรรมมากมาย ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก Xuan Mai ฮานอย, โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก Binh Dinh, โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ Ben Tre และสำนักงานใหญ่ – Dong Nai ประเทศเวียดนาม