วว.จับมือ จ.กาฬสินธุ์ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนฯ ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ผ้าพื้นเมือง เครื่องจักสาน ด้วย วทน.

ณ​โรงแรมริมปาว​ วันที่​ 26-28​มีนาคม​ 2562

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้การดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ และกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา ผ้าพื้นเมืองและหัตถกรรมจักสานด้วยนวัตกรรมวัสดุ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรและผู้ประกอบการโอทอปได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองตลาดและความต้องการของนักท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 26-28  มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้สนใจเข้ากิจกรรมกว่า 100 คน จากพื้นที่ 18 อำเภอ โดยได้รับเกียรติจาก นายประจักษ์        จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมดังกล่าว

ณ โรงแรมริมปาว วันที่ 26-28 มีนาคม 2562