ลงพื้นที่ดูงานปลูกทุเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้

นายการันต์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่ดูงานโครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียนคุณภาพพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับคณะสื่อมวลชนจากชมรมสื่อบ้านนอก ที่ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้ลูกพันธุ์ปลาช่อนดีมีคุณภาพ เพียงเข้าใจวิธีการเพาะพันธุ์ ของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.อยุธยา
บทความถัดไปดีต่อใจด้วย “ดีบัว” ช่วยบำรุงหัวใจ-สมอง ลดความดัน ตำหรับยาอาเซียน