รวมผู้นำสู่เวียดนาม ผลักดันอนาคตของอุตสาหกรรมพืชสวน ผ่านงาน HortiFuture Vietnam

กรุงโฮจิมินห์ เวียดนาม – 18 เมษายน 2562 : ผู้นำในอุตสาหกรรมพืชสวนรวมตัวกันที่กรุงโฮจิมินห์ เวียดนาม เพื่อจัดงานประชุมสุดยอดนักลงทุนในอุตสาหกรรมพืชสวนเวียดนาม “HortiFuture Vietnam”

งานดังกล่าวจัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท GrowAsia, PSAV, วีเอ็นยู เอ็กซฺบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค, กระทรวงเกษตรธรรมชาติและการควบคุมอาหารของประเทศเนเธอร์แลนด์ และกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเร็กซ์ กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์เพื่อนำไปสู่การวางรากฐานของอุตสาหกรรมพืชสวนในอนาคต ภายใต้แนวคิด Future Technologies, Today’s Vision! นวัตกรรมแห่งอนาคต เริ่มต้นที่วิสัยทัศน์ในวันนี้

ซึ่งการจัดงานประสบความสำเร็จตามความคาดหมาย มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 150 ท่าน ที่มาจากอุตสาหกรรมพืชสวนโดยตรง พร้อมที่จะวางแผนและสร้างการเชื่อมโยงระหว่างผู้ปลูกรายใหญ่กับรายย่อยเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยี มุ่งเน้นการรวมตัวกันจากหลายภาคส่วนเพื่อกระตุ้นให้อุตสาหกรรมพืชสวนเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มอัตราการแข่งขันต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งนี้งานครั้งนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้หากปราศจากความร่วมมือจาก คณะทำงานของ บริษัท PSAV, ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมพืชสวนเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศเวียดนาม รวมถึงเครือข่ายอุตสาหกรรมพืชสวนของงาน Horti Asia

การประชุมในครั้งนี้เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรายย่อยที่กำลังมองหาโอกาสทางการลงทุนและการแข่งขันในอุตสาหกรรมพืชสวนของประเทศเวียดนามและทั่วโลก ซึ่งนอกจากงานประชุมยังมีการจับคู่ธุรกิจท้ายงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวทางสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

a) Greater access to finance การจัดการด้านการเงินที่ดีขึ้น
b) Consumer and retailer awareness การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้ค้ารายย่อย
c) National standards for quality and certification การสร้างมาตรฐานแห่งชาติด้านคุณภาพและการรับรอง

ซึ่งหากนักลงทุนในอุตสาหกรรมนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ย่อมสามารถกระตุ้นการลงทุนและเร่งการเติบโตในภาคเกษตรพืชสวนให้มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างแท้จริง ซึ่งแนวคิดต่างๆ ภายในงานประชุมครั้งนี้มาจาก บริษัท PSAV ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้กระทรวงเกษตรของประเทศเวียดนาม

นาย Le Quoc Doanh ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทประเทศเวียดนาม กล่าวว่า “ภาคเกษตรของประเทศเวียดนาม มีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ผมมั่นใจว่า งานประชุม HortiFuture ภายใต้แนวคิด Future Technologies, Today’s Vision! นวัตกรรมแห่งอนาคต เริ่มต้นที่วิสัยทัศน์ในวันนี้ เป็นงานประชุมที่มีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับกระทรวงของเราอย่างยิ่ง ผมจึงอยากเชิญชวนให้ภาคเอกชนมาร่วมแบ่งปันเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันกระตุ้นการพัฒนาระดับประเทศต่อไป”

นาย Nguyen Ngoc Bao ประธานพันธมิตรสหกรณ์แห่งประเทศเวียดนาม กล่าวว่า “งานประชุม HoriFuture เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับการเชื่อมโยงหน่วยงานของเราไปยังตลาดนักลงทุนรายย่อย อีกทั้งยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติในการทำเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งนับเป็นการเปิดโอกาสให้ VCA เชื่อมต่อกับนวัตกรรมสำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

วิสัยทัศน์และแนวคิดที่โดดเด่นของ งาน HortiFuture มาจากทั้งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และภาครัฐของประเทศเวียดนาม รวมถึงความร่วมมือจาก Marjolijn Sonnema รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรธรรมชาติและคุณภาพอาหาร, ประธานาธิบดี Nguyen Ngoc Bao จากพันธมิตรสหกรณ์เวียดนาม, Gabrielle Nuijtens จาก Topsic Horticulture, อดีตนักธุรกิจหญิงแห่งปี Meins Prins จาก CEO / ผู้ก่อตั้ง PRIVA ผู้สร้างแรงบันดาลใจ เช่น Pan Group, The Fruit Republic, Unifarm, Phanco และ Satra

นอกจากนั้น นักลงทุนในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ Signify Lighting, Rijk Zwaan, PRIVA, Bejo Seeds, Richel, Speedy Access และ Agri Solutions Asia เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งงาน Horti Future เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอนาคตของภาคเกษตรพืชสวนในระดับภูมิภาค ซึ่งแม้ว่างานนี้จะจบลงไป แต่นำมาซึ่งการเจรจาซื้อขายลงทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต