กรมปศุสัตว์ ชวนสื่อฯ ชมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่ทันสมัยของซีพีเอฟ

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะสื่อมวลชน ในโครงการสื่อมวลชนสัญจร Food Feed Farm” ของกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเนื้อไก่ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา ที่ทุกกระบวนการผลิตได้มาตรฐานระดับโลก ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) สอดคล้องตามข้อกำหนดของอียู เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคชาวไทยและทั่วโลก โดยมี นายภาณุวัตร เนียมเปรม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ นายสัตวแพทย์พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีกและด้านความยั่งยืน ธุรกิจไก่เนื้อ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ