วว. ถวายงานตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานฯ

ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรกิจการของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะได้รับพระราชทานให้เข้าน้อมเกล้าฯ ถวายงานตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 ประกาศฯ ฉบับที่ 220 ประกาศฯ ฉบับที่ 298 ประกาศฯ ฉบับที่ 342 และ ประกาศฯ ฉบับที่ 349 สำหรับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เป็นมูลค่า 156,000 บาท ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

ทั้งนี้ วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้น้อมเกล้าฯ ถวายงานตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานด้านอาหาร สำหรับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี พ.ศ. 2557 จวบปัจจุบัน

สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. มุ่งมั่นบริการตรวจประเมินและให้การรับรองด้วยมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า ติดต่อขอรับบริการ ได้ที่ โทร. 0-2577-9371, 0-2577-9373-4 มือถือ 08-9900-5308 แฟกซ์ 0-2577-9372

บทความก่อนหน้านี้วิสาหกิจชุมชนแก้วมังกร ต.บ้านถิ่น จ.แพร่ ผลสำเร็จกลุ่มแปลงใหญ่ ต่อยอดผลผลิตระดับคุณภาพ
บทความถัดไปเลี้ยงปลาแบบบ่อรวมประหยัดต้นทุน อาชีพสร้างรายได้ของสายวัยเกษียณ