วว. ร่วมงาน กฟผ. ในโอกาสครบรอบ 46 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนจุฬาภรณ์

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสังวาล พรมสำลี ผู้อำนวยการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ และคณะผู้บริหาร กฟผ. เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมนี้ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อน และเยี่ยมกลุ่มอาชีพชุมชนทุ่งลุยลายชุมชนรอบเขื่อนด้วย

อนึ่ง วว. และ กฟผ. ได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบเขื่อน กฟผ. ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชประภา เขื่อนสิรินธร เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนจุฬาภรณ์