ซี.พี. ลาว ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2019

นายทำนอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. ลาว จำกัด หรือ ซี.พี.ลาว นำคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ร่วมกับ สภากาชาด สปป.ลาว ภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2019 (World Blood Donor Day 2019) พร้อมสนับสนุนไข่ไก่เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิต โดยมี ดร.จันทะลา สุกสาคอน ผู้อำนวยการศูนย์โลหิตแห่งชาติ สปป.ลาว เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์การค้า ลาวไอเต็ก นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว