ซี.พี. ลาว ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2019

นายทำนอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. ลาว จำกัด หรือ ซี.พี.ลาว นำคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ร่วมกับ สภากาชาด สปป.ลาว ภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2019 (World Blood Donor Day 2019) พร้อมสนับสนุนไข่ไก่เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิต โดยมี ดร.จันทะลา สุกสาคอน ผู้อำนวยการศูนย์โลหิตแห่งชาติ สปป.ลาว เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์การค้า ลาวไอเต็ก นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บทความก่อนหน้านี้วว. นำผู้ประกอบการ โชว์ผลงานยกระดับผลิตภัณฑ์…ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม @ งาน OTOP Midyear 2019
บทความถัดไปกระทรวงท่องเที่ยวฯ ผนึกความร่วมมือกับ สวทช. เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน