วว. พัฒนาตู้อบลมร้อน ผลิตคุกกี้ผสมธัญพืช ยกระดับผู้ประกอบการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอท็อป

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) ยกระดับผู้ประกอบการผู้ผลิตคุกกี้ผสมธัญพืช ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอท็อป พัฒนาตู้อบลมร้อนแบบ 2 ชั้นโดยใช้แก๊สหุงต้ม สามารถเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมได้ 3 เท่า สร้างรายได้และสร้างงานเพิ่มในท้องถิ่น 1-2 เท่า นับว่าเป็นการพัฒนาสินค้าโอท็อปที่ได้มาตรฐานแก่ผู้บริโภค