สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าสัมมนาและอัพเดทเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจเข้าสัมมนาเรื่อง “GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand: นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs” ภายใต้งาน Thailand Industry Expo 2019 เพื่อรับทราบโครงการ สิทธิประโยชน์ ประสบการณ์จากผู้เคยเข้าร่วมโครงการ และร่วมอัพเดทเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมในหัวข้อเทคโนโลยีเอนไซม์ พร้อมรับสมัครที่ปรึกษา (Mentor) และผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 16 อิมแพค เมืองทองธานี ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/V9B7CkLMD3vxqotu5 รับจำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติม โทร. (02) 644+-81509 ต่อ 81890 หรืออีเมล [email protected]