ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เดินหน้าสร้างสุขภาพที่ดีแก่ชาวฟิลิปปินส์ ในโครงการ Medical and Dental Mission ปีที่ 3

นายอีลอย คาสติลโล เอ็คคลา (Engr. Eloy Castillo Eclar) นายกเทศมนตรี เมืองเฮโรนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประธานเปิด “โครงการสนับสนุนด้านการแพทย์และทันตกรรม : Medical and Dental Mission” ปีที่ 3 ที่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองเฮโรนา ผู้นำหมู่บ้าน หน่วยแพทย์ ทหาร และตำรวจ พร้อมสนับสนุนด้านยา เวชภัณฑ์ การตรวจสุขภาพและทันตกรรม รวมทั้งเลี้ยงของว่างแก่เด็กนักเรียน ชาวชุมชนบริเวณที่ตั้งรอบโรงงาน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ หมู่บ้านซันต้าลูเซีย หมู่บ้านนิวซาเล็ม หมู่บ้านตังการัน และหมู่บ้านเซ็มบราโน่ โดยมี นายสมพงษ์ โรจนอดิศร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ เมืองเฮโรนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์