เตรียมปรับภูมิทัศน์จัดตลาดน้ำสะพานหลวงพ่อรวย อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศกาลลอยกระทงปีนี้ เตรียมเปิด “ตลาดน้ำสะพานหลวงพ่อรวย” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวอนงค์วดี  จีระบุตร ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ทำหน้าที่ผู้จัดการ ตลาดน้ำสะพานหลวงพ่อรวย เปิดเผยว่า ด้วยจิตสำนึกรักบ้านเกิด อยากช่วยพัฒนาให้ตำบลดอนหญ้านาง เป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วยมีของดีมากมาย มีวัดหลวงพ่อรวย (วัดตะโก) มีหลวงพ่อปะ อายุกว่า 100 ปี ที่วัดวิมลสุนทร มีศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลที่ได้รับรางวัลพระราชทาน มีการทำหัวโขนเป็นงานศิลปะโบราณ การเพาะเห็ดฟางที่ขึ้นชื่อ มีอาหารคาวหวานแบบไทยๆ เป็นต้น จึงชวน กำนันสุธีร์  ใบกุหลาบ กำนันคนใหม่ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน และ “ว่าที่ ดร.สุรกิจ  สุวรรณแกม” นายก อบต.ดอนหญ้านาง ร่วมกันพัฒนา “ตลาดน้ำสะพานหลวงพ่อรวย” เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนบ้านเกิด

นายสุรกิจ สุวรรณแกม นายก อบต. ดอนหญ้านาง กล่าวว่า สะพานข้ามคลอง หลวงพ่อรวย ได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อปีที่ผ่านมา หลังเปิดใช้สะพานอย่างเป็นทางการ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางสัญจรระหว่างชุมชนในตำบลดอนหญ้านาง ได้รวดเร็วมากขึ้น ช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ จะมีนักท่องเที่ยว เดินทางมากราบสรีระหลวงพ่อรวย ที่วัดตะโก เป็นจำนวนมาก และเดินทางต่อไปนมัสการหลวงพ่อโต ที่วัดสะตือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอภาชีและอำเภอท่าเรือ เลียบคลองระพีพัฒน์ จึงเห็นว่าการเปิดตลาดน้ำสะพานหลวงพ่อรวย เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อน ให้กับนักท่องเที่ยว และคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

นายสุธีร์  ใบกุหลาบ กำนันคนใหม่ ตำบลดอนหญ้านาง กล่าวว่า เมื่อรับอาสามาเป็นผู้นำชุมชน ตำบลดอนหญ้านาง ก็มีความพร้อม อยากเห็นการพัฒนาในหลายๆ ด้านของชุมชน และเห็นว่าการที่จะเปิดตลาดน้ำสะพานหลวงพ่อรวย จะช่วยให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการขายสินค้าทางการเกษตร หรืองานฝีมือต่างๆ ได้ในวันหยุด และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตำบลดอนหญ้านาง ตัวเองมีความสามารถในงานศิลปะตกแต่ง จะรับอาสาในการปรับภูมิทัศน์ริมคลองระพีพัฒน์ และสะพานให้มีความสวยงาม ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในในวันหยุดได้รับความสุข ความสะดวก สบายให้มากที่สุด   โดยแกนนำชุมชนทั้งสามท่าน ได้ประชุมหารือและลงพื้นที่บริเวณสะพานหลวงพ่อรวย  เพื่อวางแผนการทำงานในแต่ละส่วน เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยคาดว่าจะเปิดตลาดให้ทันในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้