กยท. เปิดบ้านต้อนรับ คณะทูตแอฟริกาใต้

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 การยางแห่งประเทศไทย นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Geoffrey Doidge, Ambassador และ Mr. Andries van Straten, Counsellor คณะทูตจากสถานทูตแอฟริกาใต้แลกเปลี่ยนความเห็น และความร่วมมือด้านยางพารา ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและแอฟริกาใต้ ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ