สมาคมเชฟประเทศไทย เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ต่อยอดธุรกิจอาหาร

เชฟสุริยันต์ ศรีอำไพ เลขาธิการสมาคมเชฟประเทศไทย นำคณะเชฟ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ หรือ CPF Food Research & Development Center (RD Center) เพื่อเรียนรู้และศึกษาดูงาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารอย่างครบครัน รวมถึงโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ที่สามารถทดลอง และพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันที โดยมี ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซีพีเอฟ นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง และ นางอรอนุช ทัพพสารดำรง รองกรรมการผู้จัดการ ด้านกฎระเบียบอาหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ (RD Center) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการ “CPF เพื่อนคู่คิด ต่อยอดธุรกิจอาหาร” เพื่อแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ในแวดวงธุรกิจอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มพันธมิตร ตลอดจนผู้ประกอบการอาหาร