เจียไต๋ร่วมใจแพ็คถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการปันน้ำใจ เจียไต๋อาสา

เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา พนักงานบริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้ร่วมกันแพ็คถุงยังชีพกว่า 300 ชุดเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี ใน “โครงการปันน้ำใจ เจียไต๋อาสา”

นอกจากอาหารพร้อมรับประทานและของใช้จำเป็นแล้ว ในถุงยังชีพของเจียไต๋ ยังใส่เมล็ดพันธุ์คุณภาพเจียไต๋ เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน คะน้ายอด ผักบุ้ง และแตงกวา เพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูก และช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยได้ในทันทีหลังน้ำลด

ด้วยประสบการณ์กว่า 98 ปีในธุรกิจเกษตร เจียไต๋ยึดมั่นในค่านิยมของบริษัทนั่นคือการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร และมอบความมั่นใจให้กับผู้บริโภค กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำคำมั่นสัญญาของเจียไต๋ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนในทุกภาคส่วนของสังคม

“ เจียไต๋ ” เป็นบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเกษตรมายาวนานกว่า 98 ปี ธุรกิจหลักของเจียไต๋ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ กลุ่มธุรกิจปุ๋ย กลุ่มธุรกิจอารักขาพืช และกลุ่มธุรกิจ Integrated Business โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ เจียไต๋เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทแรกๆของไทยที่คิดค้นวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ไฮบริด ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน เจียไต๋ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และมีบริษัทย่อย 6 แห่ง กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชีย