นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่บ้านนักรบไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

นายอาทิตย์ สุขภาพ หัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่บ้านนักรบไทย สังกัดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งตั้งอยู่ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัตในเขตพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี