คณะสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เข้าเยี่ยมชมกิจการ ซี.พี. กัมพูชา

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และคณะ เข้าเยี่ยมชม บริษัท ซี.พี. กัมพูชา จำกัด เริ่มที่ ศูนย์การเรียนรู้ C.P. Cambodia Learning Center โรงฟักไข่ (Hatchery) เพื่อศึกษากระบวนการผลิตลูกไก่ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเข้าชมฟาร์มเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวกัมพูชาให้ดีขึ้น โดยมี นายปรีดา จุลวงษ์ รองประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ซี.พี. กัมพูชา ประเทศกัมพูชา