มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้าแชมป์การบินโดรนบังคับผ่านระบบคอมพิวเตอร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดการอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใข้งานอากาศยานไร้คนขับ ให้กับนักเรียนและอาจารย์จากสถาบันการศึกษา 100 แห่ง พร้อมจัดการแข่งขันการบินโดรน 100 ทีม ชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านเทคนิคการบินโดรนแปรอักษรให้กับเยาวชน และนักประดิษฐ์ให้เกิดการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพัฒนาเยาวชน นักประดิษฐ์ ให้สามารถเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ใช้ควบคุมโดรนขนาดเล็กได้ และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับให้มีประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไป

นายพิศิษฐ์  มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เป็นผู้ที่ให้ความรู้และจัดทำโครงการหนูน้อยจ้าวเวหา ได้กล่าวถึงการอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใข้งานอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งจัดโดย สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ว่า การอบรมในวันนี้ มีนักเรียนและอาจารย์ ระดับมัธยม อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม 300 คน ใน 100 โรงเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังสามารถนำโดรนไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งการเกษตร การดับเพลิง เป็นต้น

การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23 – 24 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 และในวันที่ 25 กันยายน 2562 ได้มีการแข่งขันการบังคับโดรนตามคำสั่งผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบังคับ 100 ทีม ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้ารางวัลที่ 1 ไปครอง รับเงินรางวัล จำนวน 60,000 บาท พร้อมรับถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร รางวัลที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบาราพา จังหวัดปัตตานี รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมรับถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร ส่วนรางวัลชมเชย คือ โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม รับเงินรางวัล 10,000 บาท และประกาศนียบัตร การอบรมในครั้งนี้คาดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรมและนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อไป