กทม. ชูเสน่ห์ท่องเที่ยววิถีชุมชน 7 ย่านเก่า ในงาน IT&CMA/CTW 2019

กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน Incentive Travel and Conventions, Meetings Asia & Corporate Travel World Asia-Pacific 2019 (IT&CMA/CTW) ซึ่งเป็นงานเทรดโชว์ด้านการประชุมนานาชาติและ การท่องเที่ยว ระดับแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์เมือง และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ในฐานะหนึ่งในเมือง MICE City  ซึ่งมีศักยภาพในการรองรับการจัดประชุมและนิทรรศการ และเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยว ระหว่าง วันที่ 24 – 26 กันยายน 2562 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โดยในพื้นที่จัดแสดง กรุงเทพมหานคร ได้มีการนำเสนอถึงจุดเด่นของแนวคิด Bangkok Smiles ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านศิลปวัฒนธรรม (Culture) ด้านการท่องเที่ยวแม่น้ำลำคลอง (River & Canel) ด้านอาหารและการจับจ่ายใช้สอย (Dinning & Shopping) ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health) และด้านความคุ้มค่า (Value) ที่ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก พร้อมกันนี้นำเสนอเสน่ห์การท่องเที่ยววิถีชุมชนท้องถิ่นที่กำลังเป็นที่นิยมในกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๗ ย่านเก่า ได้แก่ ย่านบางลำพู ย่านเสาชิงช้า -ภูเขาทอง ย่านนางเลิ้ง ย่านบ้านบุ ย่านคลองบางระมาด ย่านตลาดน้อย-บางรัก และย่านหัวตะเข้

นอกจากนี้ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand เด่นๆ 9 ชนิด มาเปิดพื้นที่เจรจาและต่อยอดทางธุรกิจโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง และยังมีการจัดกิจกรรมสาธิต งานศิลปะ งานฝีมือเด่นในชุมชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ได้เห็นตัวอย่างของวิถีชีวิตชุมชน และความเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

นางวัลยา วัฒนรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ให้ความมั่นใจว่า ด้วยจุดเด่นของงาน IT&CMA/CTW ที่ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 และได้รับการตอบรับจาก หน่วยงานด้านการประชุมและท่องเที่ยว รวมถึงนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจากเมืองต่างๆ อย่างสูงนั้น กรุงเทพมหานคร จะได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้อย่างดีแน่นอน โดยเฉพาะ จากการที่กรุงเทพมหานคร เพิ่งได้รับการคัดการคัดเลือกให้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากการสำรวจของมาสเตอร์การ์ด  ซึ่งถือเป็นอีกสิ่งที่ยืนยันความพร้อมของกรุงเทพมหานครในงานนี้