ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เปิดโครงการเลี้ยงปลาใน 3 โรงเรียน ฟิลิปปินส์

นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟิลิปปินส์ คอร์ปอร์เรชั่น หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย นางสาวไอดา มาคาลิเนา (Aida Macalinao) นายกเทศมนตรีเมืองซามาล สำนักงานการศึกษาเมืองซามาลและเมืองพิล่าห์ กำนันตำบลนากวาลิง สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียน ร่วมเปิดโครงการเลี้ยงปลาในโรงเรียน (Fish Culture Project) สำหรับเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนกูโกะ โรงเรียนอาซันชวอน และโรงเรียนนากวาลิง ประเทศฟิลิปปินส์ ให้สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการ ได้บริโภคอาหารที่เหมาะสม ช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย แก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชน พร้อมถ่ายทอดความรู้นอกห้องเรียน ด้านการเลี้ยงปลาเพื่อให้แต่ละโรงเรียน สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน