กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. เวียดนาม รับเหรียญเกียรติคุณ เพื่อเยาวชน

นายเล ก๊วก ฟอง (Mr.Le Quoc Phong) เลขาธิการที่ 1 สหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ มอบเหรียญเกียรติคุณ “เพื่อเยาวชน” จากสหพันธ์เยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ เหรียญระดับสูงสุดของสหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ให้แก่ นายมนตรี สุวรรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ซี.พี. เวียดนาม ในฐานะบุคคลที่สนับสนุนและทำประโยชน์ต่อการปลูกฝังเยาวชนเวียดนามให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี ในโอกาสประชุมใหญ่สามัญสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม ซี.พี. เวียดนาม สมัยที่ 2 วาระปี 2019-2024 ภายใต้แนวคิด “เยาวชน ซี.พี. เวียดนาม ร่วมแรงร่วมใจตอบแทนคุณแผ่นดิน” พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสมัยที่ 2 เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางของสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม ทั้งนี้ ซี.พี. เวียดนาม เป็นบริษัทเอกชนต่างชาติรายแรกและรายเดียว ที่ได้เป็นสมาชิกสามัญของสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม ตั้งแต่ ปี 2014 ณ สำนักงานใหญ่ ซี.พี. เวียดนาม เมืองเบียนหว่า จังหวัดด่องนาย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม