วช. จัดประกวดบินโดรน โดยวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ คว้าแชมป์และเงินรางวัล กว่า 60,000 บาท

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดการอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ ให้กับนักเรียนและอาจารย์จากสถาบันการศึกษา 45 แห่ง พร้อมจัดการแข่งขันการบินโดรน ชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัย กล่าวว่า  ปัจจุบันโดรนเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและสามารถพัฒนาไปประยุกต์ใช้งานในหลากหลายมิติ

ประกอบกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโดรนเพื่อการใช้ประโยชน์ ซึ่งเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางสมาคมฯได้จัดกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิษกโดยการแปรอักษรด้วยโดรน ซึ่งเป็นการคิดค้นและพัฒนาซอฟท์แวร์การสั่งงานโดรนแปรอักษรได้สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วช. จึงร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจัดโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ให้กับเยาวชนนักประดิษฐ์ด้านการพัฒนาชอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับใช้งานโดรนในด้านต่างๆ การพัฒนาระบบการบินการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Ariffciat Inteltigence (AI ) ให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับโดรนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดย วช.จะสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง จะขยายผลการพัฒนาไปยังเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมในด้านการใช้ประโยชน์จากโดรนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี ระหว่างวันที่ 25 – 26 และในวันนี้ (27 ตุลาคม 2562) ได้มีการแข่งขันการบังคับโดรนตามคำสั่งผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบังคับ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 45 ทีม ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ คว้ารางวัลที่ 1 ไปครอง รับเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท พร้อมรับถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร รางวัลที่ 3 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมรับถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคบ้านไผ่ รับเงินรางวัล 10,000 บาท และประกาศนียบัตร