สยามคูโบต้า รับรางวัล The ASEAN Business Awards (ABA) 2019 ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการสร้างความเจริญเติบโตภาคเศรษฐกิจของอาเซียน

สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ คุณพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการเข้ารับรางวัลThe ASEAN Business Awards (ABA) 2019 ประเภท Priority Integration Sector ในสาขา Agri-Based (Large-Tier) และสาขา Automotive (Large-Tier) ซึ่งคัดเลือกบริษัทผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีความโดดเด่น และมีบทบาทในการสร้างความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจของอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ตลอด 40 ปี สยามคูโบต้าในฐานะผู้นำเครื่องจักรกลการเกษตรของอาเซียน ได้มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในอาเซียนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับแนวคิดในการจัดงาน ASEAN Business & Investment Summit (ASEAN-BIS) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “EMPOWERING ASEAN 4.0” เพื่อยกระดับนวัตกรรมธุรกิจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความเป็นภูมิภาคที่โดดเด่นในด้านการลงทุน จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)