รมช.มนัญญา ตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดนราธิวาส

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ จำกัด ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ และตรวจดูแปลงยางพาราของเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคใบร่วงยางพาราที่กำลังระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งให้กำลังใจเกษตรกรสมาชิกเจ้าของแปลง และร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

บทความก่อนหน้านี้เจาะความสำเร็จ การ “ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก”​ บนดินลูกรัง
บทความถัดไป“เกษตรไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด” อดีตนักเรียนนอก กับ“เกษตรผสมผสาน”ที่ทำเงินได้จริง