ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ จัดวิ่งการกุศล เพื่อเทศบาลเฮโรนา สมทบทุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

นายอีลอย คาสติลโล เอ็คคลา (Engr. Eloy Castillo Eclar) นายกเทศมนตรีเมืองเฮโรนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย นายสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ บริษัท    เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เป็นประธานเปิดงาน วิ่งการกุศล เพื่อเทศบาลเฮโรนา (CPF Charity run for Gerona) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดย     ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ พร้อมนักวิ่งกว่า 600 คน ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม โดยรายได้หักค่าใช้จ่าย รวม 150,000 เปโซ หรือประมาณ 89,000 บาท นำไปสมทบทุนให้กับเทศบาลเฮโรนา เพื่อไปจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับชาวฟิลิปปินส์ต่อไป