ปตท. สผ. รับรางวัลจากรัฐบาลกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย ในโครงการคลินิกเพื่อผู้ป่วยยากไร้

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัล PADMAMITR+ Awards 2019 ประเภทโครงการความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน (Partnership for Sustainability) จากรัฐบาลกรุงจาการ์ตา ในการดำเนินโครงการคลินิกเพื่อผู้ป่วยยากไร้ (PTTEP-LKC Free Health Service Project) ในแขวงโรโรตัน โดยได้ร่วมมือกับ Dompet Dhuafa (DD) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐานโดยไม่แสวงหากำไรของอินโดนีเซีย เพื่อตรวจรักษาโรคเบื้องต้นควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บทความก่อนหน้านี้ยูเนสโก ย้ำ Basic Sciences สำคัญต่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบเป้า SDGs
บทความถัดไปเชิญร่วมงาน “ศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร”