จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สนองพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายพร้อมใจร่วมทำความดีเพื่อสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโดยประกาศให้ผู้บริหารพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ในทุกกลุ่มธุรกิจทั่วประเทศไทยเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่ชุมชนรอบบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติเป็นประจำและต่อเนื่องในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์  และพนักงานจิตอาสาพระราชทาน จำนวนกว่า 200คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณที่ว่าการอำเภอนครหลวง

กิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมตั้งปณิธาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตามแนวพระราโชบายสืบไป

 

บทความก่อนหน้านี้ซีพีเอฟ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ
บทความถัดไปไทยเซ็นทรัลเคมี เปิดโรงงานอบรมเกษตรกรเรื่องปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารข้าว