ธ.ก.ส. – จุฬาราชมนตรี ร่วมสร้างสาธารณกุศลผ่าน QR ทำ D ระบบอิสลาม

นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเข้าเยี่ยมคารวะ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์บริการทั้งสินเชื่อและเงินฝากรักษาทรัพย์ (วะดีอะห์) ของกองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. รวมถึง QR ทำ D ระบบอิสลาม ซึ่งเป็นการโอนเงินบริจาคผ่านโทรศัพท์ โดยแสกน QR code เพื่อส่งต่อไปยังศาสนสถาน โรงพยาบาล โรงเรียน และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ โดยข้อมูลการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีแบบอัตโนมัติ ผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคและหน่วยรับบริจาค โดย QR ทำ D ดังกล่าวจะเปิดตัวในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ พร้อมขอคำแนะนำในการดำเนินงานของกองทุนอิสลามจากท่านจุฬาราชมนตรีและคณะ ณ สำนักจุฬาราชมนตรี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562