สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี หนุนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง สนับสนุนปัจจัยปลูกพืช หวังเพิ่มพูนความรู้แก่เยาวชน

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน และสนับสนุนปัจจัยทางการเกษตรให้กับกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงนี้ ได้จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร ในปี 2562 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ พร้อมมอบหมวกยุวเกษตรกรให้กับสมาชิกยุวเกษตรกรฯ ก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 100 ก้อน สารเร่ง พด.1 และ พด.2 จำนวน 7 ลัง กิ่งพันธุ์สมุนไพร จำนวน 30 กิ่ง เมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 20 ซอง รวมทั้งของที่ระลึกและอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ อีกทั้งสนับสนุนความรู้ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ จะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความรู้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรต่อไปในอนาคต

โดยเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า การเกษตรเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าสมาชิกยุวเกษตรกรจะได้รับความรู้ทางการเกษตร เช่น การขยายพันธุ์พืช การดำเนินการและพัฒนาด้านการเกษตรต่างๆ เนื่องจากการทำการเกษตรมีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สมาชิกยุวเกษตรกรจะเข้ามามีบทบาททางด้านการเกษตร ในโอกาสนี้ เกษตรจังหวัดฯ ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรบริเวณรอบโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง อาทิ แปลงผักและสมุนไพร บ่อเลี้ยงปลา แปลงนาข้าว เล้าไก่ เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนสมาชิกยุวเกษตรกรฯ ในการจัดทำแปลงด้านการเกษตร และพร้อมพัฒนาต่อยอดความรู้ต่อไป