ระเบิดศึกกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.62 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยมี พล.อ.นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ กรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานโครงการกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย คณะนักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย จัดการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจในการออกกำลังกายด้วยวิธีการกระโดดเชือก ซึ่งเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่เล่นง่าย ไม่ใช้อุปกรณ์มาก ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ถ้าเล่นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาสุขภาพ และสมรรถภาพกาย โดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้รณรงค์โครงการกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ โดยการส่งเสริมกิจกรรมกระโดดเชือกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจ โดยการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี จากการร่วมกันของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนสร้างสุขนิสัยในการออกกำลังกาย

ซึ่งปัจจุบันการกระโดดเชือกได้พัฒนาเป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นที่นิยมในหมู่เด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นกีฬาที่ประหยัด ใช้พื้นที่ไม่มาก และเล่นได้ตามอัธยาศัย รวมทั้งช่วยให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

การแข่งขันในครั้งนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายของเด็กและเยาวชนไทย ให้หันมาใช้กีฬากระโดดเชือกในการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและพัฒนาเป็นนักกีฬาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

สำหรับการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 มีนักกีฬาจัมพ์โร้ปเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 800 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกในระดับภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดของรายการมืออาชีพ จะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 ถ้วย และรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดรายการมือสมัครเล่น จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 1 ถ้วย และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 22 ถ้วย รวมถ้วยรางวัลทั้งหมด 24 ถ้วย