แม็คโคร ผนึกกำลังศรีไทยฯ และไทยเคเค ปลุกกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรมและธุรกิจจัดเลี้ยง ปั้นสินค้านวัตกรรมเมลามีนรักษ์โลกที่แรกของไทย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางซันนี่ ซิดิค ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสินค้าธุรกิจประกอบการอาหาร (ที่ 5 จากขวา) ร่วมกับ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ที่ 5 จากซ้าย)  และบริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด โดย นายเชวง อยู่วิมลชัย กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากขวา) ลงนามความร่วมมือในโครงการ “เมลามีนรักษ์โลก นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว” รับคืนภาชนะเมลามีนที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิต Upcycling กลับมาขึ้นรูปใหม่อีกครั้ง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องทิ้งภาชนะเก่าที่ใช้แล้วให้เป็นขยะที่สูญเปล่า พร้อมพัฒนาภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ แม็คโคร สาขานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา