เยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้ว สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้ว สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร. อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร/พนักงาน อ.ส.ค. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน  ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้