วาโก้ รวมพลังจิตอาสา “หมวกสวย ใจสวย” มอบกำลังใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ ตลอดปี 62

ประสบความสำเร็จอย่างงดงามส่งท้ายปี 2562 กับกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม “หมวกสวย ใจสวย” ภายใต้โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ที่ปีนี้สามารถรวมพลังจิตอาสาจากหลายภาคส่วนได้กว่า 2,000 คน มาร่วมกันประดับตกแต่งหมวก รวมทั้งสิ้น 10,000 ใบ ขับเคลื่อนพลังแห่งการให้เพื่อสร้างกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ที่อยู่ในความดูแลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า “ปี 2562 ถือเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จสำหรับโครงการวาโก้โบว์ชมพูฯ ซึ่งได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19 แล้ว เพื่อรณรงค์ให้สตรีไทยตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็น อันดับ 1 ในผู้หญิงไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 13,000 คน เสียชีวิตมากกว่า 4,000 คน ต่อปี และเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงในทุกช่วงอายุ พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้สูงถึงเกือบ 100% หากพบตั้งแต่ระยะที่ 1 ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ อาทิ การระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการตรวจคัดกรองและการรักษา และการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

หมวกสวย ใจสวย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

“เราห่วงใยคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ ที่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ซึ่งมักเกิดผลข้างเคียง เช่น ผมร่วง ทำให้สูญเสียความมั่นใจในการเข้าสังคมและส่งผลต่อสภาพจิตใจโดยรวม จึงได้จัดกิจกรรม “หมวกสวย ใจสวย” ภายใต้โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม โดยเชิญชวนจิตอาสามาร่วมกันประดับตกแต่งหมวกผ้า เพื่อมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั่วประเทศ”

ในกิจกรรมนี้ วาโก้ ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตและตกแต่งหมวก โดยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ว่าจ้างกลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉินที่อยู่ในการดูแลของสมาคมฯ ตัดเย็บหมวกที่สวยงามประณีต เป็นการสร้างรายได้และพัฒนาฝีมืออาชีพอีกด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสาของไทยวาโก้เอง และยังได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรอื่นๆ จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานและประชาชนทั่วไปมาร่วมกันประดับตกแต่งหมวก และเขียนข้อความส่งต่อความห่วงใยแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมต่อไปอย่างเข้มแข็ง

โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาตลอดทั้งปี อาทิ ไทยรัฐกรุ๊ป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลกลาง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ งานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 23 เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งพนักงานและประชาชนจิตอาสาเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ในแต่ละกิจกรรมยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และผลิตภัณฑ์บาลานซิ่งบราพร้อมเต้านมเทียม ซึ่งเป็นชุดชั้นในออกแบบพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมอีกด้วย

จากความสำเร็จในปีนี้ ทางวาโก้จึงตั้งใจจะนำกิจกรรม “หมวกสวย ใจสวย” มาเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม โดยตั้งเป้าที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจนี้ต่อไปในทุกๆ ปี