แม็คโคร มอบเสื้อกันหนาว แก่สภากาชาดไทย ส่งต่อผู้ยากไร้สู้ภัยหนาวทั่วไทย

ตัวแทนบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร และพนักงานแม็คโคร ร่วมส่งมอบเสื้อกันหนาวมูลค่า 1.7 ล้านบาท ให้กับสภากาชาดไทย โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย ซึ่งเสื้อกันหนาวจำนวนดังกล่าว จะถูกส่งต่อไปยังผู้ยากไร้ที่กำลังประสบภัยหนาว หลังประชาชนหลายร้อยครัวเรือนต้องเผชิญกับความหนาวเย็นจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ