บิส โฟกัส กรุ๊ป จับมือกับ จีเอ็ม อินเตอร์ ฟู้ดส์ ร่วมสนับสนุนโครงการ “อิ่มท้อง น้องหนู สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ ครั้งที่ 7” ณ โรงเรียนวังไผ่ จังหวัดสระแก้ว

บริษัท บิส โฟกัส กรุ๊ป จับมือกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อสานต่อพันธกิจเพื่อประโยชน์สังคมอย่างยั่งยืน โดยนำพนักงานจิตอาสาร่วมแบ่งปันความสุขแด่น้องๆ โรงเรียนวังไผ่ จังหวัดสระแก้ว ในโครงการ “อิ่มท้อง น้องหนู สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ ครั้งที่ 7” โดยบริษัท จีเอ็ม อินเตอร์ ฟู้ดส์ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ร่วมสนับสนุน เพราะเล็งเห็นว่า ในยุคปัจจุบันการดำเนินธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคม ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 โดยบริษัท บิส โฟกัส กรุ๊ป ด้วยวัตถุประสงค์ที่ดีงามต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 แล้ว

ทั้งนี้ บริษัท จีเอ็ม อินเตอร์ ฟู้ดส์ ได้มอบผลิตภัณฑ์ขนมผักกรอบ แบรนด์ DEEDY ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับโครงการนี้เพื่อนำไปมอบให้แก่น้องๆ โรงเรียนวังไผ่ จังหวัดสระแก้ว ด้วย โดยมุ่งหวังให้น้องๆ มีความสุขจากการได้รับการแบ่งปัน สมดังเจตนาของโครงการ

ผู้บริโภคหรือร้านค้าจำหน่ายที่สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท จีเอ็ม อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด โทร. (098) 026-6636 หรือ www.gminterfoods.com