1 ใน 9 จังหวัด ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต เข้ารับโล่เกียรติยศ จากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุอินทรีย์ ปกป้องอนาคตลดการเผา ลดการชะล้างดิน ลดต้นทุน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลดู่ทุ่ง จังหวัดยโสธร

ภายในงานได้มีการมอบโล่เกียรติยศ ให้แก่จังหวัดที่มีผลงานขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ตราด บึงกาฬ สุรินทร์ ตรัง กระบี่ น่าน และพิจิตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ มี นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นผู้แทนรับมอบ