ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ นำชาวฟิลิปปินส์ ร่วมวิ่งเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้ศูนย์สุขภาพชุมชน เมืองซามาล

นางสาวไอดา มาคาลิเนา นายกเทศมนตรีเมืองซามาล พร้อมด้วย นายสุนทร ตันทนะเทวินทร์ รองประธานกรรมการ และ นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟิลิปปินส์ คอร์ปอร์เรชั่น หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เป็นประธานเปิดงาน วิ่งการกุศล ซีพีเอฟ อะควา ฮาล์ฟมาราธอน (CPF Aqua Half Marathon) จัดโดย ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ธุรกิจสัตว์น้ำ เป็นครั้งแรก พร้อมนักวิ่งกว่า 1,200 คน ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย รวม 915,999 เปโซ หรือประมาณ 546,865 บาท นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้ศูนย์สุขภาพชุมชน เมืองซามาล