งาน “ศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)”

ในโอกาสที่ พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร และประธานสถาบันพลังจิตตานุภาพ เจริญอายุวัฒนะครบ 100 ปี ในวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร จึงกำหนดจัดงาน “ศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)” ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา

ภายในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ฯ นับตั้งแต่วัยเด็ก จนกระทั่งก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์ และได้ฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ ตั้งแต่อายุ 13 ขวบ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ฯ เคยประสบกับเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เป็น “จุดเปลี่ยน” ของชีวิต ที่ทำให้ท่านดำเนินตามอริยมรรคปฏิปทาจวบจนกระทั่งถึงวันนี้ นั่นคือ การล้มป่วยเป็นอัมพาต ในระหว่างตำข้าวสาร ทำให้ท่านอธิษฐานระหว่างนอนป่วยว่า “หากมีผู้ใดมารักษาให้หายจากอัมพาต จะอุทิศตน เพื่อพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น” และหลังจากอธิษฐาน ท่านก็ได้พบกับ “ตาปะขาว” ชายแก่นุ่งขาวห่มขาวมารักษาอาการอัมพาต พร้อมกับให้คาถา และห้ามบอกคาถาแก่ใคร

หลังจากนั้น หลวงพ่อวิริยังค์ฯ ก็เดินสู่ร่มกาสาวพัสตร์ตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากในช่วงอายุ 15 ปี ได้รักษาศีลเป็นผ้าขาว และต่อมาบรรพชาเป็น “สามเณรวิริยังค์” ซึ่งระหว่างที่เป็นสามเณรนั้น ได้อุปัฏฐากรับใช้พระอาจารย์กงมา 8 ปี และได้เดินธุดงค์ไปกับพระอาจารย์กงมา เพื่อไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากัมมัฎฐาน อีก 4 ปี โดยหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากัมมัฎฐาน ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านสาขาสันติภาพ ประจำปี 2563-2564

คณะศิษยานุศิษย์ของพระพรหมมงคลญาณ วิ. จึงร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านสมาธิที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ฯ ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ อุทิศชีวิตเผยแผ่สมาธิทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ก้องโลก ผ่านการจัดงานศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. ในครั้งนี้ ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความรักและความสามัคคีจากศิษยานุศิษย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของเมืองไทยเป็นกำลังหลักสำคัญ อาทิ

อาจารย์ มีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการจัดงานศตวรรษาวัฒนายุกาล พระพรหมมงคลญาณ วิ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน , ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานกรรมการจัดงาน สาธยายความหมายของบทสวดมนต์บทพิเศษที่จะสวดในงานนี้ และ ดร. ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการและเลขานุการจัดงาน รายงานโครงการเนื่องในงานศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. ปิดท้ายงานด้วยพิธีกล่าวนำอธิษฐานอายุวัฒนมงคล 120 ปี โดย ดร. ศิริธัช โรจนพฤกษ์ รองประธานกรรมการจัดงานศตวรรษาวัฒนายุกาล พระพรหมมงคลญาณ วิ.

นอกจากการจัดงาน “ศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) แล้ว ยังมี 8 โครงการ ต่อเนื่องที่คณะกรรมการจัดงานจะดำเนินการสานต่องานของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ฯ อาทิ โครงการมอบทุนการศึกษา, โครงการประทีปเด็กไทย และ โครงการคุณวิเศษของการทำสมาธิ เป็นต้น