สยามคูโบต้า เนรมิต คูโบต้า ฟาร์ม จัด “KUBOTA Agri Playground” ภายใต้โครงการ “คูโบต้า ปันน้ำใจให้น้อง” สร้างสีสันต้อนรับวันเด็ก 2020 ณ คูโบต้า ฟาร์ม จังหวัดชลบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

…เพราะสนามเด็กเล่นเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างมีอิสระ เกิดความคิดสร้างสรรค์ แต่จะดีแค่ไหนถ้าสนามเด็กเล่นนั้นคือ ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ โดยใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้ ได้อยู่ในพื้นที่ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ พร้อมทั้งได้ฝึกคิดและเรียนรู้การเกษตรอย่างแท้จริง เพื่อการเติบโตและเสริมทักษะด้านสติปัญญา ร่างกาย พร้อมกล้าเผชิญโลกกว้างได้อย่างมั่นใจ

วันเด็กปีนี้ “สยามคูโบต้า” จึงเนรมิต คูโบต้า ฟาร์ม ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ บนพื้นที่กว่า 220 ไร่ ณ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ให้กลายเป็น “KUBOTA Agri Playground” ภายใต้โครงการ “คูโบต้า ปันน้ำใจให้น้อง” ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และน้องๆ นักเรียน จากโรงเรียนวัดเขาไผ่ โรงเรียนบ้านหนองเขิน โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านเนินโมก และโรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง กว่า 300 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของ คูโบต้า ฟาร์ม โดยมี คุณรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขาย บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับ

“โครงการ “คูโบต้า ปันน้ำใจให้น้อง” เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคม ด้านการศึกษาและเยาวชน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เราเล็งเห็นถึงความสำคัญ และอยากร่วมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ด้วยการมอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในช่วงกิจกรรมวันเด็กของทุกปี ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5,000 ชุด และร่วมกับร้านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ อีก 42,000 ชุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 47,000 ชุด มูลค่ารวม 4,700,000 บาท โดยจะกระจายกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆ นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลต่อไป

นอกจากนี้ สยามคูโบต้ายังได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเป็นครั้งแรก ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี ในชื่อว่า “KUBOTA Agri Playground” โดยเชิญนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการเกษตร ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูอาจารย์และน้องๆ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย สยามคูโบต้ารู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันด้านการทักษะ ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ ซึ่งวันหนึ่งข้างหน้า เด็กๆเหล่านี้จะเกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม พร้อมทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการรักษา ต่อยอด และเป็นเกษตรกรที่คิดอย่างเป็นระบบและสามารถนำนวัตกรรมมาปรับใช้ พร้อมพัฒนาอาชีพเกษตรกรต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยฝีมือคนรุ่นใหม่”

สำหรับในวันงานก็มีกิจกรรมต่างๆ ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโซนฝึกทักษะกล้ามเนื้อต่างๆ ให้เด็กๆ ได้ระบายสี โยนห่วง โซนการคิดวิเคราะห์ชั่งน้ำหนักผักและผลไม้ โซนรถตรวจดินให้บริการวิเคราะห์และตรวจดินเคลื่อนที่จากคูโบต้า พลิกฟื้นผืนดิน โซน Simulator ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ขับเครื่องจักรกลการเกษตรเสมือนจริง และที่พิเศษสุดคือ การพาน้องๆ นักเรียนนั่งรถชมบรรยากาศในฟาร์ม สถานที่สร้างประสบการณ์จริงในการเพาะปลูกพืชตามแนวเกษตรสมัยใหม่ อาทิ ข้าว อ้อย มัน ข้าวโพด และพืชอื่นๆ ตลอดจนให้น้องๆ มีโอกาสทดลองขับเครื่องจักรกลการเกษตรของจริง ได้ทดลองปลูกผักในแปลงปลูกด้วยเครื่องปลูกผักนวัตกรรมล่าสุด โดยมีพี่ๆ ทีมงานให้การสาธิตและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งน้องๆ ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ากิจกรรมนี้ สนุก คุ้มค่า และได้รับความรู้ใหม่ๆ มากมายจากสยามคูโบต้า