เจอร์ไฮ จับมือสัตวแพทย์ 11 สถาบัน สานต่อโครงการ “หมอหมาใจหล่อ ส่งต่อความรักให้หมาจร ซีซั่น 3”

เจอร์ไฮ (Jerhigh) แบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข สานต่อโครงการ “หมอหมาใจหล่อ ส่งต่อความรักให้หมาจร ซีซั่น 3” จับมือสัตวแพทย์ 11 สถาบัน เปิดโหวตทำความดีช่วยน้องหมา แล้วเปลี่ยนโหวตเป็นอาหารต่อชีวิตสุนัขจรจัด ส่งมอบให้หลายมูลนิธิเพื่อน้องหมาทั่วประเทศ

นายกิติศักดิ์ ลิ้มอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสุนัข แบรนด์ “เจอร์ไฮ” ในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า เจอร์ไฮ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขที่มีมาตรฐานการผลิตเดียวกับอาหารมนุษย์ ได้รับการยอมรับในระดับโลก วางจำหน่ายกว่า 18 ประเทศทั่วโลก ที่ผ่านมามีกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับคนรักน้องสุนัขมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดโครงการ “หมอหมาใจหล่อ ส่งต่อความรักให้หมาจร ซีซั่น 3” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากว่าที่คุณหมอสัตวแพทย์ทุกสถาบัน ที่มีความตั้งใจมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในมอบความรักให้กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ และกระตุ้นให้คนเลี้ยงสุนัขมีความรับผิดชอบ ให้ความรักและไม่ทอดทิ้ง เพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัด และฉีดวัคซีนให้กับสุนัขจรด้วย เพื่อร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โดยเชิญชวนคนรักสุนัขร่วมทำบุญด้วยวิธีง่ายๆ เพียงร่วมโหวต “หมอหมาใจหล่อแห่งปี” ผ่านทาง www.jerhigh.com เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึง 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา จากนั้น นำคะแนนโหวตทั้งหมด มาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ Jerhigh โดย 1 โหวต เท่ากับผลิตภัณฑ์ Jerhigh จำนวน 10 กรัม (มูลค่า 7 บาท) สำหรับผลโหวตในปีนี้ สามารถแปลงเป็นเงินได้ 5,450,000 บาท และเจอร์ไฮพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขเจอร์ไฮ ผ่านหมอหมาใจหล่อทุกคนไปยังมูลนิธิเพื่อน้องหมา

ทั้งนี้ ทีมนิสิตและนักศึกษาสัตวแพทย์ 11 คน จาก 11 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ประกอบด้วย
1. หมอตั๊ก – นางสาวธัญลักษณ์ สรอุบล ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริจาคให้ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด
2. หมอเดียร์ – นางสาวเกศราพร ทองปาน ชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บริจาคให้ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ จังหวัดกาญจนบุรี
3. หมอกร – นายอธิพล วัฒนาอุดมชัย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริจาคให้ สถานสงเคราะห์ บ้านเอเอฟสี่ขา จังหวัดมหาสารคาม
4. หมอบลีม – นางสาวชลลดา น้ำดอกไม้ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลา บริจาคให้ บ้านหมายิ้ม จังหวัดหาดใหญ่
5. หมอน้ำ – นางสาวสุวารี วอสเบียน ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บริจาคให้ ศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัด ภูตาหลวง จังหวัดชลบุรี
6. หมอเกมส์ – นายนนทนัตถ์ ซางสุภาพ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคให้ The ARK Chiangmai
7. หมอฟ้า – นางสาววรรณพร เรียบร้อย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคให้ บ้านสุนัขจรจัดป้าอี้ด จังหวัดอุดรธานี
8. หมอเมย์ – นางสาวเมธาวดี พยัคฆ์ทอง ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหานคร บริจาคให้ สถานกักกันสัตว์ประเวศ
9. หมอพั้นช์ – นายพันธกานต์ วิพากย์เดชา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคให้ บ้านนางฟ้าของสัตว์จร จังหวัดสระบุรี
10. หมอสปาย – นางสาวบุษยมาศ เดิมหมวก ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บริจาคให้ Khanom welfare ขนอมสงเคราะห์สัตว์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
11. หมอโอ๊ต – นายพีระ สุวัฒน์วรกุลชัย ชั้นปีที่ 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริจาคให้บ้านกัญญาภัทร-เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้ง