ธ.ก.ส. จับรางวัลจากการเพิ่มเพื่อน LINE Official BAAC Family

คณะกรรมการ LINE Official ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมจับรางวัลจากการเชิญชวนให้ประชาชนเพิ่มเพื่อนและเปิดให้ดาวน์โหลด Sticker ชุดใหม่ ของครอบครัว ธ.ก.ส. ชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ถึง 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงตอบแบบสอบถามกับ LINE Official : BAAC Family โดยแจกรางวัลกระเป๋าล้อลาก ธ.ก.ส. มูลค่า 800 บาท จำนวน 50 รางวัล มูลค่า 40,000 บาท ผ้าย้อมคราม มูลค่า 450 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 13,500 บาท และหมอนยางพารารูปสัตว์ มูลค่า 350 บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่า 7,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100 รางวัล เป็นมูลค่า 60,500 บาท โดยประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ทาง LINE Official : BAAC Family เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ โถงชั้น 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน