ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ มอบที่พักสายตรวจแก่เจ้าพนักงานตำรวจ ให้บริการประชาชน

นายสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย นายอีลอย คาสติลโล เอ็คคลา นายกเทศมนตรีเมืองเฮโรนา และ ร.ต.ท. ลูอิส เอ็ม เว็นตุระ จูเนียร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจเฮโรนา ร่วมพิธีมอบและเปิดที่พักแก่เจ้าพนักงานตำรวจสายตรวจ สำหรับใช้เป็นที่พักแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรอบสถานประกอบการ ตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ณ ด้านหน้าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ตาร์ลัก เมืองเฮโรนา จังหวัดตาร์ลัก สาธารณรัฐฟิลิปปินส์