วว./บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด แจกฟรี! เจลล้างมือ 3,000 หลอด @ รถไฟฟ้าฯ สถานีสุวรรณภูมิ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงค์ พร้อมด้วย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ผู้บริหารและทีมงานจากสำนักสื่อสารองค์กร วว. ร่วมกันแจก “เจลล้างมือ” ผลิตโดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. จำนวน 3,000 หลอด ให้แก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวสำหรับใช้ทำความสะอาดมือ ช่วยป้องกัน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ สุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้