ซีพีเอฟ ร่วมส่งเสริมงานประกันสังคมแก่พนักงาน

นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำคณะผู้บริหาร เข้าพบปะ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมร่วมหารือการขับเคลื่อนงานประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และในประเด็นการขยายเครือข่ายการคุ้มครองผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้แก่แรงงานภาคอิสระ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานของบริษัท ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี