ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากความรุนแรงที่นครราชสีมา

ธ.ก.ส. มอบเงินช่วยเหลือ 100,000 บาท ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต และ 50,000 บาท แก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งที่เป็นลูกค้าผู้กู้ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยยกหนี้ให้ลูกค้าผู้กู้ที่เสียชีวิตและลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี พร้อมเร่งรัดประกันชีวิตจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ธ.ก.ส.ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ได้มอบหมายให้สาขาในพื้นที่เร่งสำรวจข้อมูลแล้ว พบว่า สำหรับผู้เสียชีวิตจำนวน 30 ราย เป็นลูกค้าผู้กู้ จำนวน 1 ราย และในส่วนของผู้บาดเจ็บ จำนวน 58 ราย เป็นลูกค้าผู้กู้ 2 ราย ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

กรณีเสียชีวิต สำหรับลูกค้าผู้กู้ ธ.ก.ส.มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว จำนวน 100,000 บาท จัดพวงหรีดเคารพศพและนำน้ำดื่มไปร่วมในงาน หากมีภาระหนี้สินธนาคารยกหนี้ให้ทั้งหมด ส่วนลูกค้าผู้กู้ที่บาดเจ็บสาหัส ธนาคารมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 50,000 บาท และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี กรณีมีเหตุจำเป็นธนาคารพร้อมให้บริการสินเชื่อฉุกเฉิน นอกจากนี้ จะพิจารณาเร่งรัดให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และผู้ปฏิบัติหน้าที่ กรณีเสียชีวิต ธ.ก.ส.มอบเงินจำนวน 100,000 บาท กรณีบาดเจ็บสาหัสมอบเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท

ธ.ก.ส.ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา ให้ก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยความเข้มแข็งร่วมกัน