คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมมือกันผลิตเจลล้างมือแจกจ่ายให้บุคลากรในสถาบัน

เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมมือกันผลิตเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ สำหรับแจกจ่ายให้กับบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาพกพาเจลล้างมือเพื่อใช้ทำความสะอาดมือในกรณีที่ไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19