กศน.ปัตตานีต้อนรับ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ต้อนรับและพบปะคณะศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา จาก กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับและพบปะคณะศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา จาก กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  ณ บริเวณลานไผ่ลานกิจกรรม สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี